بنا سازان سبک لاهیج

>

گروه مهندسین ما با سابقه اجرایی 20 ساله در بخش طراحی و ساخت بخشهای مختلف ساختمانی و دکوراسیون آن ، طی تجاربی که در پروژه های متنوع کسب کرده سعی نموده است با بکارگیری جدیدترین مصالح و متدهای اجرای و همچنین همکاری با مجربترین استاد کارها بتواند در جهت اطمینان از ایجاد فضایی کار و دلنشین فعالیت کند لذا به پشتوانه اطمینان از کیفیت مطلوب پروژه ها به منظور تامین نیاز کارفرمایان اقدام به فروش بدون واسطه واحدها نموده است.

مکانها جهت فروش :