بنا سازان سبک لاهیج

>

فروش مطب پزشکی


واحد 75 متری - 56 متری - 52 متری 

اتاق پزشک - اتاق انتظار - آبدارخانه - سرویس اتاق پزشک - سرویس عمومی.

کف سرامیک - گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت سقفی - آبگرم و سرد واحدها از موتور خانه مجتمع تامین میشود .

ویو واحد به سمت خیابان شهید بهشتی و بام سبز میباشد 

آلبوم تصاویر


<